รายละเอียดและเงื่อนไขการเช่าเครื่องชงกาแฟ
การเช่าเครื่องชงกาแฟจัดเป็นทางออกสำหรับลูกค้ารายใหม่ที่ยังไม่อยากเข้ามาลงทุนอย่างเต็มตัวหรือ ไม่แน่ใจว่าธุรกิจจะไปได้ดีหรือไม่ หรืออาจมีเงินลงทุนไม่มาก การเช่าเครื่องจากบริษัทจะดีทั้งในด้านการบริหารและระบบการ
จัดการโดย ลูกค้าสามารถรู้ยอดค่าใช้จ่ายที่แน่นอน  

 
เงื่อนไขการเช่าเครื่องชงกาแฟ  


-  ร้านกาแฟสดจำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ กทม. นนทบุรี , ปทุมธานี (บางส่วน) , สมุทรปราการ(บางส่วน) 
-  ระยะเวลาเช่าขั้นต่ำสุด 3 เดือน
-  ลูกค้าต้องชำระค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน
-  ลูกค้าต้องใช้วัตถุดิบจากทางบริษัทฯ เท่านั้น
-  ส่วนลดค่าเช่า 300 บาท ทุกๆการสั่งซื้อวัตถุดิบ 2,000 บาท
-  เปลี่ยนรุ่นเครื่องชงกาแฟ และสัญญาเช่าเครื่องชงกาแฟ คิดค่าใช้จ่าย 1,000 บาท
-  ผู้เช่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลเครื่องชงกาแฟ


หมายเหตุ
- สินค้าทุกชุดมีจำนวนจำกัดในการปล่อยเช่า
- ค่าเช่าเดือนละ  2,500 บาท ตกวันละ 83 บาทเท่านั้น
- ฟรีค่าซ่อมช่าง อะไหล่ทั้งหมด ทำให้คงค่าต้นทุน FIX ได้