-A +A

คอร์สเรียนชงกาแฟ ส่วนตัว
Private Barista Course

มุ่งเน้นเพื่อการชงกาแฟเพื่อเปิดร้าน แบบปฏิบัติ ได้ชงกาแฟในเมนูต่างๆเอง แบบมีครูบาริสต้ามาสอนอย่างใกล้ชิด ไม่ใช่แค่ชงกาแฟเป็น แต่รวมถึงเมนูอื่นๆในร้านกาแฟ
เช่น ชา , โกโก้ , อิตาเลี่ยนโซดา และ เมนูปั่น

เหมาะสำหรับ
คนที่มี เครื่องชงกาแฟอยู่แล้ว และต้องการสูตรชงให้อร่อย
รวมถึงสามารถชงเมนูอื่นๆเพื่อเปิดร้านขายได้จริง


ค่าเรียน  3,500 บาท
คอร์สส่วนตัว 2 ท่าน
( 3 ท่าน คิด 4,500 บาท)
ระยะเวลาเรียน 1 วัน


สถานที่เรียน
 นนทบุรี  / บางนา  / รังสิต

จองเรียนชงกาแฟ  080-435-6702 คุณติ๊ก


 
 
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

| | | |  
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2019 All rights reserved.
NL COFFEE TRADING CO., LTD.
319 Tiwanon Rd. Talat Kwan Mueng Nonthaburi 11000
Tel : 02-580-9371-4 Fax: 02-580-9399
Email : info@nlcoffee.com